Wat is het?

De Soulbalance Methode is gericht op transformatie.

Het leven dat je tot op vandaag achter de rug hebt, heeft je gevormd tot de persoon die je nu bent met al jouw gedachten en overtuigingen. Met al jouw talenten maar ook met al jouw valkuilen.
Sommige van die verworvenheden ondersteunen jou om ten volle te genieten van dit leven. Andere maken je onzeker, droef, angstig, boos, brengen je uit balans.

Het doel van de Soulbalance Methode is om samen op zoek te gaan naar jouw gedachten en overtuigingen die jou verhinderen om te groeien, om te veranderen, om ten volle jezelf te zijn en ze om te buigen naar datgene wat jou net ondersteunt in jouw veranderingsproces. Je ontdekt de patronen en doorbreekt ze. De ontdekking van datgene wat jouw ‘echte ik’ omsluiert, is de aanzet tot verandering.

Deze ontdekkingstocht ondernemen we samen via het coachingsgesprek.

Via eenvoudige (meditatie) oefeningen transformeer je jouw denken. Leer je om te stoppen met jezelf en de ander te (ver)oordelen. Deze oefeningen zijn gericht op het creëren van evenwicht in jouw brein (een betere samenwerking tussen jouw linker- en rechterhersenhelft en tussen jouw bewustzijn en jouw onderbewustzijn).
Ze laten jou toe om de negatieve herhalingspatronen te overschrijven in een denkpatroon dat jou ondersteunt om gelukkig en evenwichtig in het leven te staan.

Daarnaast werkt de Soulbalance Methode ook altijd stressverlagend (met stress bedoel ik iedere emotie die jou onderuit haalt). Enkel een brein in evenwicht en dus uit stress, kan transformeren. Deze stressreductie zorgt ervoor dat we bewust keuzes kunnen maken. Dat we de triggers waardoor we onze negatieve gedachten omzetten in handelingen (via verbaal of non-verbaal gedrag of via fysieke uitingen) kunnen ‘on hold’ plaatsen en via deze rustpauze een bewuste keuze kunnen maken.

De meerwaarde van deze methode is dat je het ‘probleem’ niet enkel analyseert (bewustwording is een belangrijke stap in het transformatieproces), maar dat je er ook daadwerkelijk iets mee doet (dit is dé cruciale stap voor een werkelijke verandering).

De voorwaarde om dit proces te laten slagen, begint bij het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid. Hoewel je vaak de indruk hebt dat jouw leed start bij de ander, zal je gaandeweg ontdekken dat negatieve emoties die extern veroorzaakt worden een projectie zijn van een innerlijke strijd. Door dit te beseffen en door jouw verantwoordelijkheid hiervoor op te nemen, zal je merken dat dit ook in jouw externe wereld een kentering van positieve veranderingen met zich meebrengt.

Opgelet: De Soulbalance Methode is complementair aan medische zorg; het dient niet als vervanging en het is geen behandeling voor ziektes. Ik stel dus ook geen diagnose.

Soulbalance Coaching - Stress
Soulbalance Coaching - Stress
Soulbalance Coaching - Stress

Transformatie

Soulbalance Coaching - Stress
Soulbalance Coaching - Stress
Soulbalance Coaching - Stress

Transformatie = bewustwording + ombuigen van belemmerende gedachten/gevoelens + actie.
Transformatie = jouw beste ik van binnen naar buiten brengen.

We vullen ons leven met materie omdat dit ons voldoening geeft. We zoeken een nieuwe job omdat we nieuwe uitdagingen nodig hebben. We stappen van het ene project in het andere om meer vulling te creëren. Oude relaties breken we af om nieuwe op te starten. We verhuizen van de ene plek naar de andere. Vragen ons af of het niet beter zou zijn aan de andere kant van de wereld. We eten om emotie te stillen. We voelen ons sterk als we ‘macht’ en ‘controle’ uitoefenen. We omringen ons met externe factoren om ons intern goed te voelen …

En, werkt het?
Voel je je gelukkig eens je die nieuwe handtas aangekocht hebt van een gekend, duur merk? Als je geshopt hebt en alles weggestopt hebt in jouw overvolle kast?
Helpt het om de ene materie, relatie, woning, job, … om te ruilen voor de andere?
Helpt het om de zak chips volledig op te vreten, de pot ijs uit te lepelen terwijl je voor de TV onderuit gezakt zit?
Heb je de indruk dat je evenwichtig bent als je de controle houdt over jezelf, anderen en datgene wat voor jou belangrijk is om ‘macht’ over uit te oefenen?

Ben je gelukkig?
Ben je echt gelukkig?
Of ‘speel’ je ‘gelukkig zijn’?

Confronteren deze zinnen jou? Maken ze emoties bij je los? Raken ze jou?

Dan kan je voor jezelf concluderen dat het jou inderdaad niet gelukkig maakt. Dat je in de loop der jaren ontdekt hebt dat het een vlucht is voor jouw ontevredenheid. Dat het een oplossing is om dit leven te leven. Dat het fundamenteel niets verandert aan jouw onbalans.

Dit betekent niet dat een verandering van job of een relatie niet noodzakelijk kunnen zijn om gelukkig te worden.

Dit betekent niet dat je niet mag genieten van een lekker ijsje of wafel, van het shoppen of van de uitdagingen die je aangaat.

Maar dit geldt alleen als het geen vlucht is voor jezelf. Als het geen laagje bij creëert om toch maar niet te moeten voelen.

Echt geluk zit binnen in jou maar is bedekt door lagen van schuldgevoelens, schaamte, onzekerheid, angst, boosheid, …
Om te transformeren, dienen deze lagen stuk per stuk gepeld te worden.  Zo ontdek je jouw echte kern en sta je vanuit deze nieuwe ik evenwichtig in het leven.

(Zelf)kennis is de weg naar jouw nieuwe zijn.

Deze transformatie is de weg naar emotionele volwassenheid. Naar echte persoonlijke vrijheid.

Soulbalance Coaching - Stress
Soulbalance Coaching - Stress
Soulbalance Coaching - Stress

Overtuigingen

  • Onze overtuigingen en gedachten vormen onze blik op de wereld. Je creëert via overtuigingen jouw eigen werkelijkheid en dit is niet altijd gelijk aan wat de feitelijke waarheid is.
  • Overtuigingen/gedachten ontstaan door opvoeding, onderwijs, herhaling, (traumatische) ervaringen, cultuur, geloof, tradities, gewoontes, media, imitatie.
  • 95% van ons dagdagelijks handelen en denken, wordt gestuurd vanuit uw onderbewustzijn. Slechts 5% is dus bewust.
    Dit betekent concreet dat we voor 95% onbewust en automatisch reageren op dagdagelijkse situaties vanuit onze (aangeleerde) overtuigingen en gedachten.
  • Overtuigingen/gedachten maken bepaalde gevoelens/emoties los. Vanuit een automatisch denken ontstaat een automatische emotie.
Stel je de volgende situaties voor:

Situatie 1
Je hebt een nieuw kledingsstuk gekocht en voelt je hierdoor mooi. Vol trots ‘show’ je je nieuwe outfit aan je partner. Deze kijkt, in jouw perceptie, bedenkelijk. Binnen de kortste keren slaat jouw positief gevoel om in onzekerheid. Hoe mooi je jezelf een seconde geleden nog voelde, zo onzeker voel je je nu!

Is het werkelijk de blik van jouw partner die je in onbalans brengt? Of is het jouw eigen kijk naar schoonheid, naar jezelf?
Is de blik die jouw partner bij het opkijken gaf werkelijk een afwijzende blik? Of is het jouw interpretatie van deze mimiek?
Heb je afgetoetst bij jouw partner wat hij/zij er werkelijk over dacht? Of was de blik voldoende om volledig in onbalans te gaan?
En hoelang duurde dit alles?

Situatie 2
Je wordt ’s morgens wakker en je merkt het meteen: ‘Dit wordt een mooie dag!’ Met deze gedachte en dito glimlach op je gezicht, sta je op, maakt je klaar en vertrek je naar je werk.

Het verkeer gaat vlot (vlotter dan je dit normaal gezien ervaart), jouw collega’s zijn blijkbaar in dezelfde mood opgestaan. Je ontmoet leuke mensen. Je ervaart positieve vibes. Niets hindert jou die dag om ‘in de flow’ te blijven.

Is het vandaag werkelijk zoveel anders dan anders? Of is het jouw eigen positieve ingesteldheid waardoor je de dag positief ervaart?
Verloopt het verkeer echt zo veel vlotter dan op andere dagen? Of is het jouw interpretatie die jou dit gevoel geeft?
Is deze dag werkelijk zoveel anders dan andere dagen? Of kijk jij er anders naar?

Jouw (onbewuste) gedachten en daarbij horend (onbewust) gedrag, bepalen jouw blik op de situatie van dat moment.

Dit is wat het onbewuste brein doet. Het neemt met een immense snelheid jouw rationeel denken over en brengt je in onbalans.

Net zoals deze ondermijnende overtuigingen/ gedachten in de loop der jaren verankerd werden in jouw onderbewuste brein, zullen we samen via bewustwording, herhaling (= leerproces) en via transformatie-oefeningen, nieuwe, ondersteunende overtuigingen/ gedachten herankeren in jouw onderbewustzijn om zo de oude ‘ballast’ te overschrijven.

Wees mild voor jezelf en geef jezelf hiervoor de nodige tijd. Het veranderen van denk- & emotiepatronen kan je immers vergelijken met een ‘afkickperiode’. Transformeren is een proces.

Soulbalance Coaching - Stress

Brein in Stress

Negatieve gedachten brengen ons brein in stress en een gestresseerd brein is niet in staat om stabiel in het leven te staan.
Positieve gedachten houden ons brein in balans en een evenwichtig brein is in staat om met de voeten op de grond in het leven te staan.

Een brein is stress breng jouw oerinstincten naar boven. Het laat je vluchten, vechten of bevriezen. Het laat je beslissingen nemen op basis van (negatieve) emoties en niet op basis van feiten.

Binnen de Soulbalance Methode krijg je tools aangereikt om jouw brein te laten ontstressen. Tools die je perfect thuis/op het werk/waar dan ook zelf kunt toepassen van zodra je merkt dat je in stress komt.

Een gezond, evenwichtig brein haalt het beste in jezelf naar boven. Je bent gelukkiger, gezonder, neemt juistere beslissingen.

Soulbalance Coaching - Stress

Krachtgedachten

‘Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.’

~ Carl Gustav Jung
(Zwitsers psychiater/psycholoog)

Soulbalance Coaching - Stress

‘Gedachten zijn krachten’. Wie kent deze quote niet!
Besef je ten volle wat dit betekent?

Ik kan je alvast meegeven wat het niet betekent.

Het betekent niet dat, als je positief denkt, je ook positief bent. In deze redenering ga je er immers van uit dat je vanuit het ‘bewuste denken’ in staat bent om negativiteit om te buigen.
Probeer het maar eens uit om op een moment van stress positief te denken. Lukt het?

De werkelijke kracht van jouw gedachten zit hem in jouw onderbewustzijn. In jouw automatisch, reflexmatig denken. Om daar inzicht in te krijgen is zelfkennis nodig. Zelfreflectie.

Via Soulbalance Coaching zoeken we samen naar jouw weg om de echte kracht van jouw gedachten te ontdekken. Door kennis, oefening en herhaling ben je in staat om jouw brein te veranderen zodat je werkelijk positiviteit als een magneet aantrekt.

Als je beseft dat alle gedachten/overtuigingen en daaraan gelinkte gedragingen aangeleerd hebt, dan weet je ook dat je de negatieve ervan kunt ombuigen in positieve gedachten waardoor het ‘jouw kracht’ wordt.